Testowanie, diagnozowanie pracy pralki Amica serii PA

Testy 5% oraz serwisowe pomogą w samodzielnym diagnozowaniu potencjalnych awarii lub testowaniu naprawionego urządzenia. Poniższy tekst jest absolutnym "must know" dla wszystkich użytkowników pralek serii PA zdecydowanych na własnoręczną naprawę.

Test 5% w pralkach serii PA:

 1. upewnij się, by urządzenie znajdowało się w trybie "GOTOWA". Możesz to sprawdzić na dowolnym programie.
 2. przekręć pokrętło programatora na pozycję 0, naciśnij i przytrzymaj przycisk "START"
 3. przekręć pokrętło na pozycję 15, dioda "GOTÓW" błyśnie raz, dioda "pracuje" powinna migać – nie czekaj aż skończy migać
 4. przekręć pokrętło na pozycję 14 (dioda "KONIEC" miga), 15 (dioda "PRACUJE" zacznie migać), 14 (dioda "GOTÓW" pojedynczo błyśnie)
 5. zwolnij przycisk "START"
 6. przekręć pokrętło na pozycje 13 i niżej, za każdym razem czekaj na pojedyncze błyśnięcie diody "GOTÓW". Zakończ na pozycji 1.

Po poprawnym wykonaniu powyższej instrukcji uruchomiony zostanie test 5% - całość przebiega automatycznie. W każdej chwili możesz przerwać test – w tym celu przytrzymaj przycisk "START" aż do zgaśnięcia diody "PRACUJE" i zapalenia diody "GOTÓW".
UWAGA – jeżeli po wymuszonym zakończeniu testu ustawisz pokrętło w pozycji 0, przywrócone zostaną fabryczne ustawienia pralki. Czynność tą nazywamy resetem.

Tryb serwisowy w pralkach serii PA

Wbrew pewnym opiniom, nie jest to odpowiednik testu 5%. Tryb serwisowy służy jako dodatkowa pomoc przy diagnozowaniu awarii. By pełny test przebiegł poprawnie, wymagane jest podłączenie dopływu oraz odpływu wody.

 1. Upewnij się, czy pralka znajduje się w trybie "GOTÓW". Zamknij drzwi pralki. Dioda "GOTÓW" powinna się świecić
 2. Ustaw pokrętło programatora na 0
 3. naciśnij i przytrzymaj przycisk "START"
 4. przekręć pokrętło na pozycję 1. Dioda "GOTÓW" powinna mrugać
 5. Przekręć pokrętło na pozycję 8. Diody "PRACUJE" oraz "KONIEC" powinny świecić
 6. Zwolnij przycisk "START"
 7. przekręć pokrętło na pozycję 1. Diody "GOTÓW" oraz "PRACUJE" powinny świecić
 8. Naciśnij przycisk "START". Diody "PRACUJE" oraz "KONIEC" powinny świecić
 9. zwolnij przycisk "START". Wszystkie diody powinny świecić.

Jeżeli powyższe czynności wykonamy poprawnie, pralka przejdzie w trybi serwisowy. Automatycznie włączona zostanie blokada drzwi – jeżeli element ten jest niesprawny lub w jakikolwiek sposób zasymulujemy awarię (np. pozostawiając otwarte drzwi), urządzenie zamiast przejść w tryb serwisowy wyświetli błąd nr.1 (E01).

Po przejściu w tryb serwisowy otrzymujemy dostęp do poszczególnych testów. Każdej pozycji pokrętła programatora odpowiada jeden test. By wybrać test, przekręć pokrętło w odpowiednią pozycję, po czym zatwierdź wybór przyciskiem "START". Ważne – należy unikać przekręcania pokrętła przez pozycję 0.

Test przebiega automatycznie, co nie oznacza że możemy odejść od urządzenia – należy dokładnie obserwować zachowanie pralki w celu zdiagnozowania problemu oraz uniknięcia potencjalnych niebezpieczeństw, jak pożar, zalanie czy choćby zniszczenie sprzętu.

Lista pozycji wraz ze sposobami testowania:

 1. Napełnianie pralki do poziomu presostatu przez komorę prania wstępnego
  Napięcie na zawór EV1do chwili przełączenia presostatu
 2. Napełnianie pralki przez komorę płukania bez kontroli poziomu
  Napięcie na obydwa elektrozawory (Po osiągnięciu poziomu przelewu pralka wyjdzie z trybu serwisowego i pokaże błąd 4!)
 3. Napełnianie pralki przez komorę główną prania bez kontroli poziomu
  Napięcie na elektrozawór EV2 (Po osiągnięciu poziomu przelewu pralka wyjdzie z trybu serwisowego i pokaże błąd 4!)
 4. W części pralek - powtarza się test z pozycji 2
 5. Wypompowywanie wody
  Zasilanie na pompę odpływową
 6. W części pralek – test pompy obiegu
  Zasilanie na pompę obiegu
 7. W niektórych pralkach – test dystrybutora wody
 8. Grzanie 40oC
  Napięcie na elektrozawór EV1, pobranie wody do poziomu presostatu, napięcie na grzałkę do osiągnięcia 40oC
 9. Test silnika, ruchów bębna
  Silnik porusza bębnem naprzemiennie, cyklami 12s z przerwami 3s. Prędkość obrotów to około 50rpm. Pierwszy cykl zawsze zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
 10. Test silnika, wirówka
  Napięcie na pompę odpływową, odpompowanie wody, wykonanie wirówki odpowiadającej programowi 8 pralki.
 11. W niektórych pralkach – AquaSpray
  Napięcie na elektrozawór EV1, nabranie wody do poziomu presostatu. Przez minutę napięcie podawane na zawór przesterowania, po czym napięcie na pompkę (w cyklach 23s – 7s)
 12. Pozycja nieaktywna
 13. Test wszystkich wyjść urządzenia
  Odłączenie wszystkich wyjść pralki (z wyjątkiem blokady drzwi)
 14. Powtórzenie pozycji 13
 15. Zakończenie trybu serwisowego
  Urządzenie przechodzi w stan "GOTÓW"

Spotykane problemy w urządzeniach serii PA:

 1. Problem z blokadą drzwi:
  Jeżeli informacja o błędzie pojawia się od razu po rozpoczęciu programu, awaria dotyczy programatora – najprawdopodobniej nie dostarcza napięcia na blokadę drzwi. Należy sprawdzić opornik 18ohm (gdzieniegdzie 22ohm) koło wtyczki.
  Jeżeli informacja o błędzie pojawia się około dziesięć sekund po uruchomieniu progamu, problem dotyczy samej blokady (lub drzwi nie zostały dokładnie domknięte). Należy skontrolować elementy blokujące – zanieczyszczenia mogą blokować elementy ruchome. Jeżeli fizyczna ingerencja nie pomoże, należy wymienić blokadę.
 2. Problem ze zbyt niskim poziomem wody:
  Informacja o błędzie pojawia się około trzy minuty po rozpoczęciu programu. Po kolejnych trzech minutach program jest przerywany. Należy sprawdzić elementy odpowiedzialne za dopływ wody – zawory, węże i sitka. Jeżeli powyższe elementy są sprawne – nastąpiła awaria programatora.
 3. Problem z odpływem wody:
  Należy sprawdzić elementy związane z procesem wypompowywania: wąż odpływowy, pompę odpływową, zawór, presostat, filtr pompy odpływowej.
 4. Problem ze zbyt wysokim poziomem wody:
  Problem może dotyczyć elementów odpowiedzialnych za napełnianie zbiornika: zaworu dopływowego, programatora, presostatu.
 5. Problem z temperaturą:
  Uszkodzone mogą być następujące elementy: grzałka, presostat (hydrostat), czujnik temperatury, termostat, programator.
 6. Problem z obrotami:
  Uszkodzeniu mogły ulec elementy: silnik lub programator. Możliwe jest także zablokowanie silnika. Jeżeli silnik uruchamia się i spokojnie wchodzi na wysokie obroty – możliwe jest uszkodzenie prądniczki tachometru lub magnesu. Jeżeli sygnał obrotów jest przerywany – najprawdopodobniej nastąpiło uszkodzenie silnika lub samych przewodów.
 7. Problem z zasilaniem:
  Najprawdopodobniej uszkodzony programator lub moduł zasilania. Należy także sprawdzić lokalną sieć energetyczną oraz kabel zasilający.
 8. Problem z systemem AquaStop
  Uszkodzony programator.
 9. Problem z pamięcią urządzenia
  Możliwe uszkodzenie programatora lub problem z oprogramowaniem.