Podajnik do robota kuchennego BOSCH/SIEMENS 00652175

Nr katalogowy: 732-EG-0417
Podajnik do robota kuchennego BOSCH/SIEMENS 00652175