Biblioteka wiedzy
Pralki Amica serii PC

Poniższy tekst przeznaczony jest dla wszystkich użytkowników pralek marki Amica serii PC. Zawiera wiele informacji n.t. błędów, awarii oraz przydatnych usprawnień. Z tekstem zapoznać się powinien każdy – nieważne, czy pralka działa bez zarzutów czy też może zaczyna się dziać coś niepokojącego.

Kody błędów w urządzeniach serii PC

Kody błędów wyświetlane są przez urządzenie za pomocą lampek kontrolnych (odpowiadających funkcjom urządzenia) lub bezpośrednio na wyświetlaczu. Jeżeli chcemy naprawić pralkę własnoręcznie, podstawą będzie rozpoznanie wyświetlanego błędu, a co za tym idzie – identyfikacja potencjalnej awarii.

Test 5%

Test 5% jest programem pozwalającym na sprawdzenie stanu technicznego naszego urządzenia. Symuluje on cykl prania, w krótkim czasie uruchamiając wszystkie funkcje urządzenia i analizując ich sprawność i wydajność.

Aby rozpocząć test:

  1. obróć pokrętło do pozycji "OFF", naciśnij i przytrzymaj przycisk START/STOP
  2. ciągle przytrzymując przycisk START/STOP obróć pokrętło w lewo do pozycji 15,14,15,14 (gdzie pozycja 15 to "Syntetyczne 30"). Zmieniaj pozycje co sekundę, tak by usłyszeć charakterystyczne "klik" oznaczające zaskoczenie pokrętła na danej pozycji
  3. dioda READY/END powinna zacząć migać
  4. zwolnij przycisk START/STOP
  5. po sygnale READY/END przekręć pokrętło do pozycji 13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2 – tak samo jak wcześniej, przełączaj pozycje co sekundę. Każda pozycja powinna być potwierdzona dźwiękiem zaskoczenia pokrętła (kliknięciem)
  6. naciśnij i przytrzymaj przycisk START
  7. przekręć pokrętło na pozycję 1, zwolnij przycisk START
  8. zapalić się powinny diody "pracuje" i "blokada drzwi"

Aby przerwać test, należy przytrzymać przycisk START/STOP przez około trzy sekundy – dioda "praca" powinna zgasnąć, dioda READY/END powinna być włączona. Po zakończeniu sekwencji uruchamiania testu cała reszta przebiegnie automatycznie.